Sheep-Lined Deodorant - America'S Most Trusted Borthio.

Så klart man ställer upp

Har precis suttit och pratat med kompisar över en kaffe på cafeét här på stan. En av tjejerna hade sett en dokumnetär om en tje som på egen hand fostrade nio barn varav fem var hennes syskons. Det ena syskonet hade dött och efterlämnat sig tre barn. Det andra satt fängslat och hade två barn. Disskusionen vi hade gällde om man skulle tacka ja till att stå på någons testamente för att ta hand om barnen om det skulle hända dem något.Självklart! För mig är det en självklarhet. Man hjälper varandra i familjen.